user_mobilelogo

mediace 1

Sousedská mediace

V celé České republice je dnes přibližně 70 000 společenství vlastníků jednotek (SVJ), z toho celých 30 % připadá na Prahu a Středočeský kraj. 

Vlastníci bytů jsou v tomto případě členy SVJ a samotné společenství vykonává pouze správu domu a pozemku. Při hlasování má každý člen tolik hlasů, kolik odpovídá jeho majetkovému
podílu na společných částech. Správa takto řízených bytových domů v sobě nese řadu potenciálních konfliktů – mezi SVJ a jedním z jeho vlastníků, mezi SVJ a spolupracujícími dodavateli nebo mezi vlastníky navzájem. 

Znalost této problematiky mi umožňuje rychlý vhled do sousedských sporů s prvkem SVJ. A vám může narovnání sporu přinést pocit, že opět bydlíte ve svém domě rádi.

mediace

OBCHODNÍ SPORY

Obchodní spory.

View more
mediace

RODINNÉ SPORY

Konflikty v rodině...

View more
mediace

PRACOVNÍ SPORY

Konflikty na pracovišti.

View more