user_mobilelogo

mediace 1

Rodinná mediace

Ve své praxi se nejčastěji potkávám s takzvanou rozvodovou mediací, kdy je potřeba najít dohodu ohledně péče o děti a jejich výživné, a vypořádat společný majetek. Mediace mezi partnery, kteří spolu mají děti, majetek ve společném jmění manželů, další majetek v podílovém spoluvlastnictví a třeba ještě společně podnikají, je často komplexní záležitostí. 

Jedná se o mediace nejsložitější, vyžadující více mediačních jednání. Často do jednání zapojuji další odborníky nebo další členy rodiny. 

Dohoda o novém uspořádání přináší příležitost uzavřít ve svém životě věci nefunkční a vytvořit prostor pro nové. A současně nastolit pravidla v oblasti rodičovské péče, která bude partnery pojit ještě dlouho po rozchodu.

mediace

OBCHODNÍ SPORY

Obchodní spory.

View more
mediace

SOUSEDSKÉ SPORY

Sousedské spory

View more
mediace

PRACOVNÍ SPORY

Konflikty na pracovišti.

View more