user_mobilelogo

mediace 1

Pracovněprávní mediace

Díky orientaci v zákoníku práce a předchozí praxi v personálních odděleních velkých firem se mi daří efektivně využívat mediaci při řešení konfliktů na pracovišti

Mediaci v této oblasti doporučuji použít v případě, kdy intervence manažera či personálního oddělení nevedly k urovnání sporu, či jako první pomoc tam, kdy se jedná o situaci komplexní a její špatné uchopení by mohlo vést k odchodu velmi ceněného zaměstnance, nebo odchodu zaměstnance spojeného s vysokým finančním vyrovnáním, nebo dokonce se soudním sporem.

mediace

OBCHODNÍ SPORY

Obchodní spory.

View more
mediace

RODINNÉ SPORY

Konflikty v rodině...

View more
mediace

SOUSEDSKÉ SPORY

Sousedské spory

View more