user_mobilelogo

mediace 1

Obchodní mediace

V případě obchodních mediací jde o spory mezi současnými i bývalými obchodními partnery, mezi právnickými i fyzickými osobami. Strany sporu získávají příležitost narovnat závazky z obchodní spolupráce, vyřešit závazky z nájemních vztahů nebo vypořádat podílové spoluvlastnictví například po vstupu nového investora. Hodnota jednotlivých sporů se pohybuje v řádu desítek tisíc až několika milionů korun.

Tempo obchodních kauz přizpůsobuji tempu, na jaké jsou obchodní partneři zvyklí z byznysu. Většinu sporů je možné vyřešit během jednoho mediačního jednání. To šéfům firem umožňuje věnovat svou energii místo dlouholetých sporů opět svému podnikání.

mediace

RODINNÉ SPORY

Konflikty v rodině...

View more
mediace

SOUSEDSKÉ SPORY

Sousedské spory

View more
mediace

PRACOVNÍ SPORY

Konflikty na pracovišti.

View more