user_mobilelogo

Mediace je mezioborovou profesí, ve které mediátor využívá znalostí z psychologie, sociologie, sociální práce a práva. V uplatnění mezioborových souvislostí mi pomáhá mé vzdělání (Andragogika a personální řízení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy) a několikaletá praxe s řešením obtížných situací ve velkých organizacích (v roli HR profesionála).

Logo

Výcvik v mediaci a další specializační kurzy jsem absolvovala u Asociace mediátorů ČR – organizace, která stála u zrodu mediace v České republice a jejímž cílem je zajišťovat vysokou profesionální úroveň mediačních služeb. Zaměřuji se na facilitativní styl mediace. Pro klienty vytvářím bezpečný komunikační prostor a v konfliktu zůstávám nestranná. Klientům zaručuji mlčenlivost a vybízím k ní všechny, kteří se mediace účastní.

Logo

Jako v jiných pomáhajících profesích i v mediaci platí, že nejdříve je třeba pomoci sám sobě. Postupně jsem prošla dlouhodobými výcviky v koučování, neurolingvistickém programování a gestalt terapii. Zahájila jsem výcvik v procesově orientované psychologii a procházím supervizí u Mgr. Evy Pávkové, mediátorky a psycholožky, zaměřující se zejména na rodičovské konflikty.

Logo

Jak řešit konflikty také učím druhé. V současné době lektoruji pedagogy a žáky 2. stupně základních škol v rámci projektu „Domluvíme se“ pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.