user_mobilelogo

mediace

Stejně jako si firmy stále více uvědomují vysokou cenu, kterou platí za spory s jejich externími partnery, tak si uvědomují, že jsou ohroženy interními konflikty. A tak jako se mediace osvědčila v řešení soudních sporů, rodinné firmy v ní nacházejí odpověď na mnoho svých interních potíží.

mediace

Mediátoři jsou dnes uznáváni jako nová profesní skupina, která nabízí inovativní a jiný přístup k řešení konfliktů a sporů. Ještě relativně nedávno se párům nabízel omezený výběr toho, jak řešit své neshody v případě rozpadu jejich vztahů. Mohly vyjednávat společně a činit svá vlastní rozhodnutí ohledně důležitých

mediace

Přizvat mediátora k vyjednávání se obzvlášť vyplatí, když:

 

  • Strany mají potíže kontaktovat jedna druhou, svolat společné setkání nebo začít mluvit.
  • Strany nemohou dosáhnout dohody v rámci přijatelného fóra nebo nejsou schopny samy strukturovat vyjednávání.

mediace

Jednoduchá odpověď zní, že existuje přímá souvislost mezi kvalitou vztahů na pracovišti a dlouhodobým úspěchem byznysu. Mediace slouží jako nástroj řešení konfliktů na pracovišti a přispívá k obnově dlouhodobě respektujících pracovních vztahů.

Jana pracuje se svým liniovým manažerem Petrem téměř 5 let. Zezačátku spolu vycházeli velmi dobře. Ve skutečnosti se jeden čas po kanceláři šuškalo, že spolu vychází až příliš dobře.